UE logotyp
ZŁOTEX logotyp
PROW 2014-2020 logotyp

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Nasza firma realizuje kolejną inwestycję współfinansowaną z EFRROW.
Cele operacji: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej; poprawa konkurencyjności producentów rolnych w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym; innowacyjność produktu.
Planowane wyniki operacji: podniesienie jakości produkowanych wyrobów oraz rozszerzenie asortymentu o nowe, innowacyjne wyroby.
Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa.
Działanie PROW 2014 - 2020: 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

UE logotyp
ZŁOTEX logotyp
PROW 2014-2020 logotyp

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Nasza firma realizuje kolejną inwestycję współfinansowaną z EFRROW.
Cel operacji: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej; poprawa konkurencyjności producentów rolnych w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym; innowacyjność produktu.
Planowane wyniki operacji: poprawa konkurencyjności zakładu, podniesienie poziomu technologicznego i wdrożenie innowacyjnych procesów.
Nazwa operacji: zakup maszyn do przetwórstwa mięsnego w celu podniesienia poziomu technologicznego zakładu.
Działanie PROW 2014 - 2020: 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Istniejemy na rynku od 1991 roku. Głównym założycielem firmy był Andrzej Aleksandrowicz. Od 2004 działalność gospodarcza figurowała pod nazwą "ZŁOTEX" s.c.. Właścicielami tej spółki byli Andrzej Aleksandrowicz i Paweł Chojnacki. W miarę upływu czasu spółka ta przekształciła się w spółkę jawną. Następnie do grona współwłaścicieli dołączyły Halina Aleksandrowicz i Izabela Chojnacka. Od tej pory nazwa naszej firmy brzmi ZPIHM "ZŁOTEX" Aleksandrowiczowie, Chojnaccy Spółka Jawna.

W latach 1998 - 2000 przeprowadzono modernizację budynku zakładu. Dostosowaliśmy wówczas zakład do wymogów przepisów weterynaryjnych. Przez cały czas unowocześnialiśmy park maszynowy. Prawdziwą metamorfozę przeszliśmy po wejściu Polski do Unii Europejskiej, kiedy to bardzo zaostrzono przepisy dotyczące warunków sanitarnych w przetwórstwie produktów rolnych.

Na początku 2004 roku zakład poddano gruntownej modernizacji oraz rozbudowie. Unowocześniono linię produkcyjną oraz wyposażenie zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia. Dokonanie prac modernizacyjnych zapewniają prowadzenie procesu produkcji w oparciu o wdrożone zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz systemu HACCP.

Na początku działalności byliśmy małym przedsiębiorstwem.

Działalność nasza polega na:

  • skupie i ubóju żywca wieprzowego i wołowego,
  • przetwórstwie mięsa,
  • produkcji wędlin,
  • sprzedaży hurtowej i detalicznej mięsa i wędlin.

Zapotrzebowanie rynku na produkty mięsne i wędliniarskie było jednak coraz większe. Przy takim rodzaju działalności mogliśmy wprowadzać ulepszenia na poszczególnych etapach technologicznych. Podejmowaliśmy więc takie decyzje, aby produkt, który trafia na rynek był dostępny w sprzedaży w wysokiej jakości.

Obecnie współpracujemy z hurtowniami i sklepami na terenie województwa łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego. Z kontrahentami prowadzimy elastyczną politykę cenową przez co jesteśmy konkurencyjni na rynku. Posiadamy własną sieć sklepów firmowych i patronackich w wielu miastach i wioskach.

1 kwietnia 2014 w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu AgroLiga 2013. Najpierw laureaci podejmowani byli w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie podczas uroczystej Gali w Pałacu Prezydenckim elita rolników i firm przetwórstwa żywności w kraju odebrała z rąk Prezydenta RP Bonisława Komorowskiego oraz prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Andrzeja Grossa i wiceprezesa Agencji Rynku Rolnego - Lucjana Zwolaka puchary, dyplomy i listy gratulacyjne. Prestiżowym tytułem Wicemistrzów Krajowych AgroLigi wyróżniono m.in. Izabelę i Pawła Chojnackich, właścicieli gospodarstwa rolnego specjalizującego się w produkcji trzody chlewnej na potrzeby rodzinnej masarni "Złotex".

- Było to dla nas prawdziwe zaskoczenie. No i oczywiście wielki zaszczyt - - podkreśla Izabela Chojnacka.

- Laur ten oznacza znalezienie się w gronie przedsiębiorców rolnych, których umiejętności i osiągnięcia uznano za wzorowe, zasługujące na wyróżnienie i promowanie jako wartościowy przykład prowadzenia gospodarstwa rolnego - - pogratulował w oficjalnym liście prezydent Bronisław Komorowski. - Finaliści AgroLigi to ludzie pełni inwencji, dysponujący nowoczesnymi maszynami i technologiami, sprawnie pozyskujący środki pomocowe, dzielący się swoimi doświadczeniami i organizujący się w stowarzyszenia i grupy producentów.

- Cała nagroda to dla nas wspaniałe podsumowanie trzydziestu lat ciężkiej pracy, no i na pewno sygnał do tego, żeby dalej się rozwijać - podkreślają Izabela i Paweł Chojnaccy.

Wcześniej Państwo Chojnaccy zdobyli tytuł Mistrza Województwa Łódzkiego Konkursu AGROLIGA 2013 i otrzymali Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz nagrodę Burmistrza miasta i gminy Złoczew Jadwigi Sobańskiej. A w roku 2008 w kategorii Firmy ZPiHM "Złotex" zdobył tytuł i puchar Mitrza Województwa Łódzkiego.

Konkurs AgroLiga rozgrywany jest w dwóch kategoriach - rolnicy i firmy. Organizatorami AgroLigi na szczeblu wojewódzkim są Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym Redakcja Rolna TVP 1 we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Od samego początku, czyli od 21 lat, konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZŁOTEX - informacje o firmie
ZŁOTEX - zapraszamy do współpracy
ZŁOTEX - zapraszamy do współpracy
ZŁOTEX - zapraszamy do współpracy